Wie kan verwijzen?

Mogelijke verwijzers zijn kinderartsen die zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden aan hun patiënten.

Wie kunt u verwijzen?

Patiënten die al meer dan een jaar onder uw behandeling vallen zonder succesvol gewichtsverlies. Kijk voor de details onder het kopje inclusiecriteria.

Hoe kunt u verwijzen?

U verwijst mogelijke kandidaten voor onze studie door contact met ons op te nemen en de patiëntgegevens door te geven. Wij nemen vervolgens contact op met de patiënt en zijn of haar ouders om verdere uitleg te geven en ze eventueel uit te nodigen voor een intake in het AZM. U krijgt vervolgens bericht of deelname al dan niet mogelijk is en over het verdere beloop.

Contactinformatie
Drs. Yvonne Roebroek (arts-onderzoeker)
E info@basictrial.nl

T 043-3881574

Postadres:
Drs. Y.G.M. Roebroek
Maastricht UMC+
Afd. Algemene Heelkunde
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.